04 - 06 - 2019

In chồng màu trong in ấn

1. Khái niệm in chồng màu :

 In chồng màu là khái niệm quen thuộc đối với những người chịu trách nhiệm in ấn. In chồng màu ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng in ấn.

 Theo lý thuyết màu, với ba màu cơ bản vàng, đỏ và lam phối hợp với nhau theo tỷ lệ khác nhau sẽ cho ra được tất cả các màu tự nhiên. Kỹ thuật tách màu là quá trình chụp bài mẫu qua ba kính lọc : Kính lọc màu tím, màu lục và màu cam đậm để có các phim đơn sắc tương ứng với các màu vàng, đỏ và màu lam.

2. In chồng màu trong in ấn :

 Để in được chữ, logo, hình ảnh nhiều màu. Ta phải cho mỗi màu đơn sắc có góc độ xoay tram khác nhau, chứ không thể để điểm tram của màu này chồng khít lên điểm tram của màu kia, khi chồng các điểm tram lên như vậy ta chỉ nhận được hình ảnh có màu xám tối. Như vậy các điểm tram của ba màu phải nằm kề cận nhau chứ không phải chồng lên nhau. Ở những vùng sáng, những điểm nằm tách rời và kề cận nhau nên mắt ta nhận được màu theo hình thức tổng hợp cộng (Hệ thống màu cộng RGB : Red, Green, Blue). Ngược lại, ở các vung tối của hình ảnh, các điểm tram bị bít nên có các phần bị chồng lên nhau. Theo nguyên tắc các phần bị chồng màu lên nhau thì màu sắc tạo được sẽ theo hình thức tổng hợp trừ (Hệ thống màu trừ CMYK : Cyan, Magenta, Yellow, Key=Black).

 Trong thực tế cần lưu ý khi chồng cả ba màu cơ bản lên nhau cũng không cho ra màu đen hoàn toàn. Để cho độ tương phản của vùng tối được mạnh hơn, ta phải in thêm một màu thứ tư vào đó và thường là màu đen. Trong in ấn, với bài mẫu một màu có thể sử dụng kỹ thuật in Duplex bằng cách in hai lần với hai màu mực. Sau khi đã chọn được màu cho hình ảnh thì trước tiên in bằng màu mực có màu nhạt hơn so với mẫu và sau đó in lần thứ hai với màu mực bằng màu mẫu và thật đậm. Khi đó các chi tiết của hình ảnh sẽ sắc nét và tinh tế.